Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate din cadrul Fundației Hecuba, anunță lansarea proiectului „ PROJUST -Progres în accesul la justiție și toleranță față de aproape!”, ce va fi implementat în perioada August – Octombrie 2022.

Proiectul își propune să abordeze toate formele de discriminare și să îmbunătășească accesul la justiție a grupului țintă și a beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora, prin creșterea gradului lor de conștientizare privind mecanismele de remediere juridică, sistemul de justiție și instituțiile pentru drepturile omului sau a incluziunii sociale. De asemenea, proiectul își dorește să creeze încredere între serviciile sociale, comunitate și promovarea drepturilor omului.

Printre altele, în mod indirect, proiectul își dorește să dezvolte spiritul civic a grupului țintă, pentru a se putea sprijini în situații problematice, precum accesul deficitar la justiție sau inexistent, din cauza lipsei de informații necesare demarării unor proceduri de exercitare a drepturilor omului asupra indivizilor sau combaterea și susținerea de discursuri pentru minimalizarea etichetării sociale a grupurilor vulnerabile.

Ultima parte a proiectului are rolul de a crea parteneriate pentru a susține beneficiarii direcți, pentru ca grupul țintă să cunoască serviciile sociale și juridice la care aceștia pot apela.

Proiect implementat cu sprijinul Ambasadei Franței în România și al Institutului Francez din România.

error: Content is protected !!

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal