PROJUST - Progres în accesul la justiție și toleranță față de aproape!
Program de mentorat - Modul II

În modulul II al programului de mentorat, mamele și adolscenții beneficiari ai proiectului „ PROJUST – Progres în accesul la justiție și toleranță față de aproape!” au primit informații despre accesul la justiție – mecanisme de remediere juridică.
În cadrul sesiunilor juridice, s-a urmărit sprijinirea mamelor și a adolescenților din grupul țintă prin creșterea gradului lor de conștientizare privind discriminarea, mecanismele de remediere juridică, sistemul de justiție și instituțiile pentru drepturile omului.
Informațiile prezentate în cadrul sesiunilor de grup au avut drept scop accesul la consiliere juridică și alte forme de asistență juridică care pot crește nivelul de conștientizare juridică a persoanelor țintă și le pot ajuta să ia decizii și să facă alegeri informate.
Întrucât accesul la justiţie trebuie să fie efectiv, iar costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să constituie o piedică în încercarea de a apela la justiţie pentru realizarea sau apărarea unui drept, justificând, în anumite situaţii şi condiţii, susţinerea din partea statului, din resurse financiare publice, întâlnirile colective cu mamele și adolescenții din cadrul fundației abordează în egală măsură îmbunătățirea accesului la justiție, condițiile accesului la asistență judiciară gratuită, problemele cu care se confruntă grupul țintă și recomandări pentru rezolvarea acestora.
Sesiunile de mentorat al modulului au fost susținute de echipa de specialiști formată din avocat Dan BURLACU și consilier juridic Oana GHERGHEL, sub îndrumarea managerului de proiect, Florentina PLEȘCAN.
Proiect implementat cu sprijinul Ambasadei Franței în România și al Institutului Francez din România.
error: Content is protected !!

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal