PROJUST – Progres în accesul la justiție și toleranța față de aproape! Închidere program de mentorat.

Sesiunea de închidere a programului de mentorat ,,PROJUST – Progres în accesul la justiție și toleranță față de aproape”, a urmărit informarea corectă și completă a persoanelor din grupul țintă cu privire la încheierea, executarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, drepturile și obligațiile ce le revin în câmpul muncii și soluţionarea conflictelor de muncă.
Persoanelor din grupul țintă le-au fost împărțite câte un model de contract individual de muncă și fișa postului aferentă pentru a parcurge elementele esențiale ale unui astfel de contract. Cei prezenți au aflat care sunt condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă, ce presupun criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului, durata contractului, concediul de odihnă la care salariatul are dreptul, condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia, salariul, durata muncii și a perioadei de probă.
O secțiune specială a fost dedicată adolescenților, în vederea creșterii nivelului de conștientizare a acestora în legătură cu încadrarea în muncă a minorilor. Mamele și copiii au conștientizat faptul că au drepturi și obligații, care este regimul de muncă aplicabil fiecărei categorii, au conștientizat importanța termenelor în care pot solicita sprijinul autorităților, dar și cum își pot valorifica drepturile.
Aceste informații au fost împărtășite de către domnul avocat Dan BURLACU și consilierul juridic Oana GHERGHEL. Activitate desfășurată sub îndrumarea managerului de proiect, Florentina PLEȘCAN.
Proiect implementat cu sprijinul Ambasadei Franței în România și al Institutului Francez din România
error: Content is protected !!

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal