Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate

CRMCD HECUBA

Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate a fost inaugurat în noiembrie 2008, pentru a oferi condiții de viață decente și siguranță mamelor singure, aflate în situații de risc, și copiilor acestora. Perioada de cazare în centru este de până la 18 luni.

Personalul centrului este format din coordonator centru, asistent social, psiholog, 5 educatori puericultori și muncitor calificat pentru întreținere.

Pentru a putea fi cazată în centru, familia monoparentală trebuie să îndeplinească câteva condiții obligatorii:

Pentru a putea fi cazată în centru, familia monoparentală trebuie să îndeplinească câteva condiții obligatorii:

Centrul Rezidențial pentru
Mame și Copii în Dificultate

Adresă: Str. Sărărie nr. 143, Iaşi
Telefon/Fax: 0332 424 672
E-mail: crmcd@fundatiahecuba.ro

Programul de lucru:
• Coordonator centru, asistent social, psiholog
L – V: 08.00 – 16.00
• Educatori puericultori
L – V: 07.00 – 21.00

Grupul țintă căruia i se adresează centrul este format din mame singure, divorțate sau în curs de separare, care din diverse motive se află într-o situație de risc și nu au o locuință stabilă.

Etapele procesului de admitere în centru:

  1. Luarea în evidență a familiei monoparentale:
  • Completarea, de către mamă, a unei solicitări pentru servicii sociale, la care se vor anexa copii după documentele de identitate ale mamei și copiilor, documente ce atestă starea civilă și, în funcție de caz, documente ce dovedesc situația de risc;
  • Întocmirea fișei de luare în evidență a familiei de către asistentul social.
  1. Realizarea evaluării complexe psiho-socială a situației familiei monoparentale de către echipa centrului.
  2. Luarea deciziei de admitere sau de respingere a solicitării formulate de mamă de către conducerea centrului și a fundației.
  3. Încheierea și semnarea contractelor de rezidență temporară și de furnizare a serviciilor sociale, a Planului de Intervenție și a Regulamentului de Ordine Interioară a centrului.
  4. Cazarea familiei în centru.

Mai multe informații despre centru

Pentru depășirea situației dificile în care se află, mamele pot beneficia de servicii de consiliere socială și psihologică, educație parentală, suport educațional, supravegherea copiilor în absența mamei, informare, îndrumare și sprijin în vederea ameliorării problemelor emoționale și sociale, integrării pe piața muncii, îmbunătățirii relației cu copiii, prevenirii și combaterii abandonului școlar al copiilor.

Centrul are 12 apartamente cu două camere și 5 apartamente cu o cameră, dotate cu baie și bucătărie proprie, complet mobilate și echipate cu electrocasnicele esențiale. Centrul dispune, pe lângă birourile personalului și cabinetul de consiliere, de spații multifuncționale pentru spălarea și uscarea hainelor, spații de joacă exterioare și interioare pentru copii, bibliotecă, săli pentru organizarea de activități și întâlniri de grup, conferințe, ședințe.

Siguranța centrului pe timpul nopții este asigurată de o firmă de pază.

 

error: Content is protected !!

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal