Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil Hecuba

Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil

Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil funcționează ca grădiniță socială, gratuită, cu program prelungit, cunoscută în comunitatea locală ca ”Grădinița Hecuba”. Centrul funcționează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Jud. Iași și a fost înființat în 2003 cu scopul de a ajuta părinții singuri aflați în dificultate să-și păstreze serviciul, în timp ce copiii lor beneficiază de educație și îngrijire din partea cadrelor didactice și personalului specializat al centrului.   

Personalul centrului este format din personal de specialitate: coordonator centru, asistent social, psiholog, asistent medical, infirmieră și îngrijitoare, personal didactic: 6 educatoare (prin IȘJ Iași) și personal auxiliar: bucătar, agent de curățenie, administrator.

Criterii de eligibilitate:

Pentru a-și putea înscrie copilul la Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil, părinții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Părintele să aibă domiciliul legal pe raza Municipiului Iași (dovedit prin cartea de identitate, viza de flotant sau cartea provizorie de identitate);
 • Copilul să aibă vârsta între 3 – 6 ani;
 • Familia monoparentală să se afle într-o situație de risc social, care poate duce la abandonul copiilor și dependența de serviciile sociale. Astfel, părintele/reprezentantul legal al copilului:
  • nu are condiții decente pentru creșterea copiilor sau nu are o locuință stabilă;
  • întâmpină dificultăţi în asigurarea nevoilor de bază ale familiei şi în educarea copilului;
  • își caută un loc de muncă sau nu are persoane resursă care să-i supravegheze și îngrijească copilul cât timp muncește;
  • nu este sprijinit de partener, familia lărgită sau familia de origine;
  • vrea să își continue studiile sau să urmeze cursuri de formare profesională, dar nu are cu cine să-și lase copilul.

Centrul de Servicii pentru Mamă și Copil

Adresă: Str. Theodor Codrescu nr. 6, Iaşi
Telefon/Fax: 0232 221 616
E-mail: csmccz@fundatiahecuba.ro

Programul de funcționare a centrului de zi: 06:30 – 18:30, de luni până vineri. Primirea copiilor la centru se face între orele 07.00 – 08.00, iar preluarea lor de către părinți între 16.00 – 17.00.

Programul de lucru:

• Coordonator centru, asistent social, psiholog
L – V: 08.00 – 16.00
• Educatori puericultori
L – V: 07.00 – 21.00
• Cadre didactice
L – V: 07.00 – 17.00
• Infirmieră, îngrijitoare
L – V: 06.30 – 19.00

Grupul țintă este reprezentat de copii cu vârsta între 3 – 6 ani, proveniți din familii monoparentale aflate în situații de risc social.

Etapele procesului de admitere în centru:

 1. Luarea în evidență a familiei monoparentale:
 • Completarea, de către părintele sau reprezentantul legal al copilului, a unei solicitări pentru servicii sociale, la care se vor anexa copii după actele de identitate ale copilului și ale părintelui/reprezentantului legal al acestuia, documente ce atestă starea civilă și, în funcție de caz, documente ce dovedesc situația de risc social;
 • Întocmirea Fișei de luare în evidență a familiei de către asistentul social.
 1. Informarea părintelui/reprezentantului legal cu privire la Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul Intern al centrului de zi de către asistentul social.
 2. Realizarea evaluării complexe a situației familiei de către personalul de specialitate al centrului de zi.
 3. Luarea deciziei de admitere sau de respingere a solicitării întocmite de părinte/ reprezentantul legal al copilului de către conducerea centrului și a fundației.
 4. Încheierea și semnarea contractului de furnizare a serviciilor sociale.

Mai multe informații despre centru

 

În cadrul centrului de zi, copiii beneficiază de educație preșcolară conform curriculei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, având la dispoziție materiale didactice, jocuri și jucării adecvate. Sunt îngrijiți și supravegheați atent de personal, sunt învățați rutinele zilnice și deprinderile de igienă, și sunt hrăniți adecvat, în funcție de nevoile nutriționale specifice vârstei.

 

Cadrele didactice se ocupă cu grijă de educația micuților, desfășurând activități educative adecvate vârstei, nevoilor și potențialului de dezvoltare cognitivă, afectivă, socială și fizică. Copiii sunt astfel ajutați să-și dezvolte abilitățile și capacitățile socio-cognitive și emoționale care le sunt necesare pentru o adaptare ușoară mai târziu, la școală. În programul educațional sunt incluse activități în aer liber, în locurile de joacă amenajate în curtea centrului de zi, aferente celor trei grupe de preșcolari.

 

Pe toată perioada frecventării, de către copii, a centrului de zi, personalul de specialitate colaborează cu părinții pentru sprijinirea acestora în educația copilului și pentru stimularea potențialului de dezvoltare a copilului, ținând cont de particularitățile vârstei acestuia.

 

Centrul de zi pentru Preșcolari beneficiază de spații generoase, special amenajate desfășurării activităților educative și de rutină zilnică. Spațiile dedicate activităților educaționale sunt luminoase, fiind dotate cu jucării și mobilier vesele și adecvate vârstei antepreșcolare, oferind astfel confortul necesar educației copiilor.

Centrul de Zi pentru Copii Sub 3 Ani

Centrul de Zi pentru Copii Sub 3 Ani este un serviciu social de tip creșă socială, gratuită, înființat în 2003 cu scopul de a ajuta părinții singuri să revină pe piața muncii, în timp ce copiii lor beneficiază de îngrijire și educație din partea personalului specializat al centrului.

Personalul centrului este format din personal de specialitate: coordonator centru, asistent social, psiholog, educator specializat, asistent medical, infirmieră și îngrijitoare, și personal auxiliar: bucătar, agent de curățenie, administrator.

Criterii de eligibilitate:

Pentru a-și putea înscrie copilul la Centrul de Zi pentru Copii Sub 3 Ani, părinții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Părintele să aibă domiciliul legal pe raza Municipiului Iași (dovedit prin cartea de identitate, viza de flotant sau cartea provizorie de identitate);
 • Copilul să aibă vârsta între 9 luni și 3 ani;
 • Familia monoparentală să se afle într-o situație de risc social, care poate duce la abandonul copiilor și dependența de serviciile sociale.

Centrul de Zi pentru Copii Sub 3 ani

Adresă: Str. Theodor Codrescu nr. 6, Iaşi
Telefon/Fax: 0232 221 616
E-mail: csmccz@fundatiahecuba.ro

Programul de funcționare a centrului de zi: 06:30 – 18:30, de luni până vineri. Primirea copiilor la centru se face între orele 07.00 – 08.00, iar preluarea lor de către părinți între 16.00 – 17.00.

Programul de lucru:

• Coordonator centru, asistent social, psiholog
L – V: 08.00 – 16.00
• Educatori puericultori
L – V: 07.00 – 21.00
• Cadre didactice
L – V: 07.00 – 17.00
• Infirmieră, îngrijitoare
L – V: 06.30 – 19.00

Grupul țintă este reprezentat de copii cu vârsta între 9 luni – 3 ani proveniți din familii monoparentale aflate în situații de risc social.

Etapele procesului de admitere în centru:

 1. Luarea în evidență a familiei monoparentale:
 • Completarea, de către părintele sau reprezentantul legal al copilului, a unei solicitări pentru servicii sociale, la care se vor anexa copii după actele de identitate ale copilului și ale părintelui/reprezentantului legal al acestuia, documente ce atestă starea civilă și, în funcție de caz, documente ce dovedesc situația de risc social;
 • Întocmirea Fișei de luare în evidență a familiei de către asistentul social.
 1. Informarea părintelui/reprezentantului legal cu privire la Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul Intern al centrului de zi de către asistentul social.
 2. Realizarea evaluării complexe a situației familiei de către personalul de specialitate al centrului de zi.
 3. Luarea deciziei de admitere sau de respingere a solicitării întocmite de părinte/ reprezentantul legal al copilului de către conducerea centrului și a fundației.
 4. Încheierea și semnarea contractului de furnizare a serviciilor sociale.

Mai multe informații despre centru

În cadrul centrului de zi, copiii sunt îngrijiți și supravegheați atent de personal, sunt învățați rutinele zilnice și deprinderile de igienă, și sunt hrăniți conform nevoilor nutriționale specifice vârstei și capacității de autohrănire a fiecărui copil. Educatorul specializat se ocupă îndeaproape de educația micuților, desfășurând activități educative adecvate vârstei, nevoilor și potențialului de dezvoltare cognitivă, afectivă, socială și fizică, și conform curriculei pentru educația timpurie aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

 

Pe toată perioada ferecventării, de către copii, a centrului de zi, personalul de specialitate colaborează cu părinții pentru sprijinirea acestora în educația copilului și pentru stimularea potențialului de dezvoltare a copilului, ținând cont de particularitățile vârstei acestuia.

 

Centrul de zi pentru Copii Sub 3 Ani beneficiază de un spațiu special amenajat desfășurării activităților educative și de rutină zilnică. Spațiul dedicat activităților zilnice este luminos, vesel și foarte primitor, fiind dotat cu jucării și mobilier adecvate vârstei antepreșcolare, oferind astfel confortul necesar îngrijirii și educației copiilor. Centrul deține spații delimitate pentru desfășurarea rutinelor (baie proprie, bucătărie proprie), utilate și amenajate în mod adecvat.

error: Content is protected !!

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal