Impreuna putem construi
un viitor mai bun!

Misiune si obiective

Fundația HECUBA are misiunea de a îmbunătăți situația socio-familială a familiilor monoparentale din medii defavorizate, din Municipiul Iași, de a susține incluziunea socială a familiilor și a tuturor membrilor ei, în spiritul respectării drepturilor familiei, femeii și copilului.

Serviciile oferite de echipa noastră de specialiști urmăresc să crească gradul de integrare socio-profesională și educațională a mamelor singure, să asigure condiții decente de trai pentru mame și copii.

SERVICII DE CONSILIERE PSIHO-VOCAŢIONALĂ ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU MAME AFLATE LA RISC SOCIAL


A fost implementat de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia Hecuba. 
 

Finanțator: FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 - Promovarea Incluziunii Sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1. - DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE
Perioada de implementare a proiectului: noiembrie 2009  - octombrie 2011
Bugetul total al proiectului: 1.748.490 lei, din care cofinanțarea Primăriei Municipiului Iaşi, prin DAC, a fost de 36.000 lei.    


Obiectivul general a fost creşterea gradului de incluziune socială a mamelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Iaşi.
Prin atingerea acestui obiectiv, implicit prin facilitarea integrării sau reintegrării sociale a mamelor aflate în dificultate, se poate diminua semnificativ incidenţa unor probleme sociale, cum ar fi: copii părăsiţi, lipsiţi de educaţie sau supraveghere, copii singuri acasa, cu părinţi plecaţi în străinatate, abandon şcolar, fortă de muncă slab pregătită, deficit pe piaţa muncii, discriminarea femeii pe piaţa muncii.

 

Grupul ţintă a fost format din:

 • 152 de mame aflate în situaţii de risc social din municipiul Iaşi
 • Copiii mamelor aflate în situaţii de risc
 • Membrii familiei lărgite
 • Reprezentanţii instituţiilor publice sau private din regiunea nord-est care desfăşoară activităţi în domeniu
 • Comunitatea

 

      

 

Activități principale:

 

 • Selectarea și instruirea voluntarilor
 • Elaborarea de materiale de informare (2000 pliante) cu informații privind resursele comunitare și drepturile mamelor.
 • Organizarea de cursuri de educație parentală
 • Evaluarea situației socio-familiale a fiecărei mame și întocmirea unui dosar
 • Consilierea psihologică a mamelor, individual sau în grup
 • Consilierea membrilor familiei în vederea armonizării relațiilor dintre aceștia
 • Consiliere vocațională privind reluarea studiilor și orientarea socio-profesională
 • Acordarea unui sprijin material/financiar de urgență pentru mame în vederea depășirii situației de criză
 • Consilierea informațională și orientarea beneficiarelor către alte instituții și servicii abilitate în oferirea de sprijin și suport
 • Oferirea de asistență și consiliere juridică
 • Desfășurarea unei campaniei de promovare


Rezultatele obţinute prin desfășurarea activităților:

 

 • 152 de mame au beneficiat de serviciile oferite în cadrul proiectului;
 • 239 copii ai mamelor consiliate pe proiect au fost implicaţi în activităţi ludice şi recreative;
 • 30 voluntari au fost informaţi în cadrul seminarului şi apoi au fost implicaţi în activităţile cu beneficiarii direcţi ai proiectului;
 • 545 şedinţe consiliere individuală cu mamele;
 • 50 şedinţe consiliere de grup cu mamele;
 • 170 activităţi de socializare pentru copiii beneficiarelor, susţinute de voluntari în timpul sesiunilor cursurilor de dezvoltare şi îmbogăţire a abilităţilor parentale;
 • 17 cursuri de dezvoltare şi îmbunătăţire a abilităţilor parentale organizate cu mamele beneficiare ale proiectului;
 • 303 membrii ai familiilor largite ale mamelor au fost consiliaţi;
 • 171 şedinţe de consiliere vocaţională şi orientare profesională cu beneficiarele;
 • 90 şedinte de consiliere juridică pentru mamele sprijinite prin proiect.
 • 154 de pachete – sprijin de urgenţă pentru depăşirea unei situaţii de criză;
 • 1 campanie media care a urmărit constientizarea opiniei publice cu privire la problematica familiilor monoparentale.
   

 

 

SERVICII DE CONSILIERE PSIHO-VOCAŢIONALĂ ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU MAME AFLATE LA RISC SOCIAL#1
FA o donatie

Unii dintre noi pot contribui cu experiență și înțelegere, unii dintre noi pot contribui cu timp și suflet, unii dintre noi pot contribui cu fonduri, dar fiecare dintre noi poate schimba ceva în bine.   În anul 2012 38 de familii monoparentale (38 de mame și 57 de copii) au beneficiat de cazare în Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii Aflați în Dificultate sau locuinţe protejate, consiliere psiho-socială, consiliere parentală, informare și îndrumare juridică,  consiliere vocațională și profesională, consiliere financiară, suport educațional și educație pentru sănătate   108 familii monoparentale au beneficiat de serviciile furnizate prin Centrul de Zi pentru Mamă şi Copil HECUBA, în cadrul căruia: 77 de copii au frecventat creșa sau grădinița 20 de mame au beneficiat de ajutor financiar lunar (sub formă de burse) prin sistemul de sponsorizare la distanță din Germania Peste 24 de mame singure aflate în situaţii de criză au fost sprijinite financiar sau material din fondul de urgenţă 85 de mame au beneficiat de consiliere socio-psihologică    

O Fundatie nu vine niciodata singura

finantatori

parteneri