Impreuna putem construi
un viitor mai bun!

Misiune si obiective

Fundația HECUBA are misiunea de a îmbunătăți situația socio-familială a familiilor monoparentale din medii defavorizate, din Municipiul Iași, de a susține incluziunea socială a familiilor și a tuturor membrilor ei, în spiritul respectării drepturilor familiei, femeii și copilului.

Serviciile oferite de echipa noastră de specialiști urmăresc să crească gradul de integrare socio-profesională și educațională a mamelor singure, să asigure condiții decente de trai pentru mame și copii.

YOUTH FOR YOUTH TO A BETTER SOCIETY

 

Finanţator: Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune, Sub-acţiunea 1.2: Iniţiative ale tinerilor, program gestionat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

www.tinact.ro

   

Perioada de implementare: 03 septembrie 2012 – 04 martie 2013

Obiectivul general:
Creşterea nivelului de dezvoltare personală în vederea unei mai bune integrări socio-profesionale pentru un număr de 11 tineri cu oportunităţi reduse între 15 şi 30 de ani, din Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii Aflaţi în Dificultate din municipiul Iaşi, pe parcursul a 6 luni.

Obiectivele specifice:
1. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a tinerilor, ca premisă pentru o mai bună integrare socială, familială şi profesională
2. Deprinderea de către tineri a exerciţiului de exprimare democratică, liberă şi asertivă, a opiniilor personale
3. Dezvoltarea unei atitudini sociale pozitive a tinerilor, bazată pe implicare activă, toleranţă, solidaritate şi respect faţă de propria persoană şi semeni

Grupul ţintă:
11 tineri cu oportunități reduse din punct de vedere economic, social și educațional, cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani, care sunt fie mame singure, fie copii din familii cu istoric de violenţă domestică, climat familial dezorganizat şi conflictual, sau abandon în centre de plasament. 

REZULTATELE PROIECTULUI:

Au fost implicați în activitățile proiectului 11 tineri cu oportunităţi reduse, dintre care 3 sunt adolescenţi

 

Au fost trimise comunicate de presă de lansare a proiectului. Apariţii în presă: 

www.evenimentul.ro/articol/tinerii-cu-probleme-emotionale-ajutati-in-dezvoltarea-personala.html
iasiciteste.ro/?s=fundatia+hecuba&x=0&y=0

Apariții în ”Curierul de Iași”:

curierul-iasi.ro/proiect-european-pentru-tinerii-din-centrul-hecuba-6906 

 

S-au desfășurat cinci ateliere de lucru pentru dezvoltarea inteligenței emoționale

 

Primul atelier de lucru (desfășurat pe 20.11.2012) a avut ca temă „Ce este inteligenţa emoţională şi care sunt beneficiile ei”
S-a discutat despre ce înseamnă inteligența emoțională, componentele acesteia și beneficiile pe care un nivel ridicat al acestui tip de inteligență le are în asigurarea succesului pe plan personal, profesional și familial. Tinerii au completat și un test de inteligență emoțională, pentru a-și evalua nivelul de dezvoltare al acestui tip de inteligență și a identifica acele aspecte/componente ale inteligenței emoționale la care sunt deficitari.
Metode folosite: aplicarea unui test de inteligență emoțională, jocuri de spargere a gheții și de creștere a încrederii între tineri și a coeziunii grupului, discuții libere, discuții în grup pe contexte situaționale date, peer-learning. Prin folosirea acestor metode, s-a putut crea o atmosferă ludico-relaxantă și un climat de încredere, în care tinerii și-au împărtășit experiențe personale și au putut învăța unii de la ceilalți, fără a fi judecați sau blamați pentru atitudinile și comportamentele pe care le-au avut la momentul respectiv.

Al doilea atelier de lucru (desfășurat pe 27.11.2012) a avut ca temă “Auto-conştientizarea. Conştientizarea emoţiilor şi a efectelor acestora asupra comportamentului, impactul acestora asupra celorlalţi”
Tinerii au fost extrem de interesați să afle rezultatele testului de inteligență emoțională, la care au obținut scoruri foarte mici și au avut ocazia să-și exprime opinia referitor la aspectele inteligenței emoționale care au fost identificate de formatori ca fiind mai importante de abordat pe parcursul atelierelor următoare.
Pentru a ajuta tinerii să-și conștientizeze și să recunoască corect emoțiile, s-au folosit ca metode discuțiile libere, discuțiile pe contexte situaționale date, jocul de rol (realizat de formatori și analizat de participanți cu scopul recunoașterii emoțiilor exprimate de formatori), și mimarea emoțiilor de către tineri (în vederea conștientizării și exersării elementelor verbale și non-verbale specifice emoțiilor).
Tot în cadrul acestui atelier, tinerii au discutat, pornind de la experiențele personale, modul în care emoțiile pe care le exprimăm influențează comportamentul persoanei cu care interacționăm, și cum se modifică înțelesul unui mesaj verbal atunci când, în momentul transmiterii lui, transmitem diferite emoții, negative sau pozitive. În acest fel, tinerii au învățat să fie mai atenți la ce se ascunde dincolo de o emoție negativă exprimată de o altă persoană, ceea ce conduce în timp la dezvoltarea empatiei, înțelegerii și asertivității.

Al treilea atelier de lucru (desfășurat pe 04.12.2012) a avut ca temă „Managementul emoţiilor”
Deoarece una din cauzele conflictelor interpersonale și a relațiilor tensionate cu ceilalți (alți beneficiari din centru, membri ai familiei, colegi de școală/serviciu, etc.), identificată de tineri pe parcursul primelor ateliere de lucru, a fost gestionarea deficitară sau ineficientă a emoțiilor negative, în acest atelier de lucru tinerii au învățat care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a-și controla emoțiile negative.
Metodele folosite au fost: jocul de rol, lucrul pe perechi și studiul de caz, care au ajutat tinerii să exerseze și să pună în practică informațiile și cunoștințele dobândite și să analizeze în mod obiectiv modul în care se pot aplana sau agrava situații conflictuale în care s-au aflat. Prin aceste metode, tinerii au învățat mai ușor să analizeze situațiile în care se află, astfel încât să poată determina dacă pot controla/modifica sau nu situația respectivă și ce anume trebuie să schimbe – strategia de abordare a situației, sau modul în care percep/interpretează situația; exercițiile practice au avut ca scop antrenarea tinerilor în a-și stabili așteptări realiste de la o situație (pentru a evita apariția dezamăgirilor și frustrării), și de a găsi cel puțin două modalități diferite de a aborda o situație, care să permită o gestionare mai eficientă a acesteia.

Al patrulea atelier de lucru (desfășurat pe 11.12.2012) a avut ca temă „Imaginea de sine şi auto-motivarea”
În cadrul acestui atelier s-a discutat modul în care ne programăm mental pentru eșec sau succes, în funcție de imaginea pe care ne-am creat-o, cu ajutorul celor din jurul nostru, despre propria noastră persoană. Pentru o ilustrare mai clară a acestui proces, formatorii au folosit ca metode metaforele terapeutice, poveștile terapeutice și exerciții de creștere a stimei și imaginii de sine. Atmosfera creată de aceste povești a stimulat participanții să reflecteze asupra propriei persoane și să identifice momente și situații când au înregistrat eșecuri, respectiv succese în viața de zi cu zi, ca urmare a modului în care s-au autoprogramat mental. Prin cunoașterea modului în care funcționează autoprogramarea mentală, tinerii au fost ajutați să exerseze gândirea pozitivă, în vederea reprogramării spre succes/realizări.

Al cincilea atelier de lucru (desfășurat pe 18.12.2012) a avut ca temă „Dezvoltarea abilităţilor sociale”
Au fost folosite ca metode discuțiile libere, lucrul în grupuri, jocul de rol și expunerea pentru ca tinerii să se familiarizeze cu principalele abilități sociale – ascultarea activă, empatia și asertivitate. Prin jocurile de rol tinerii au putut exersa și recunoaște trei tipuri de comportamente pe care cineva le poate adopta, și anume comportamentul agresiv (în care majoritatea tinerilor s-au regăsit), pasiv (de asemenea, cu o pondere mare în rândul participanților) și asertiv (cel mai puțin adoptat de către tinerii implicați, după propriile lor aprecieri). Pe măsură ce tinerii învățau să recunoască cele trei comportamente, au adus în discuție, (ca modalitate de manifestare pe plan verbal, acțional și non-verbal, dar fără a ști să-l denumească corect), pe baza propriilor experiențe de viață,  și un al patrulea tip de comportament, și anume comportamentul pasiv-agresiv.

 

     

 

 

Tinerii au fost instruiți în vederea dezvoltării abilităţilor de exprimare în public şi susținerii unei dezbateri


Tinerii au realizat un exercițiu de argumentare și exprimare în public în cadrul serbării de Crăciun, care a avut loc pe 16 decembrie 2012.

 

Seminarul de instruire s-a desfășurat în perioada 15-17 februarie 2013, la Gura Humorului.

 

În prima seară, după cină, s-au desfăşurat jocuri şi exerciţii de socializare, comunicare şi creştere a coeziunii grupului.

A doua zi s-au realizat 2 sesiuni de lucru:

  • sesiunea de dimineaţă - recapitularea cunoştinţelor învăţate în cadrul atelierelor de lucru şi exersarea atitudinilor şi comportamentelor asertive, sesiunea încheindu-se cu evaluarea atelierelor de lucru, sub formă de discuţii libere.
  • sesiunea de după-amiază - recapitularea informațiilor despre argumentare și familiarizarea participanţilor cu conceptul de dezbatere, şi instruirea acestora cu privire la modul de desfăşurare a unei dezbateri: formarea celor două echipe (afirmatori şi negatori), ce este moţiunea supusă dezbaterii, regulile de desfăşurare ale dezbaterii.

A treia zi s-a realizat o sesiune de lucru în care formatorii au făcut o recapitulare a regulilor de desfăşurare a unei dezbateri, după care tinerii au simulat o dezbatere pe tema utilităţii pedepselor fizice în educarea copiilor.• Întâlniri de reflecție, evaluare și monitorizare a modului de implementare a activităților proiectului


S-au desfășurat 12 astfel de întâlniri (2 întâlniri pe lună) la care au participat toți tinerii implicați în proiect. Scopul acestor întâlniri a fost de a oferi tinerilor posibilitatea de a reflecta asupra a ceea ce au învățat prin fiecare activitate realizată, de a-și analiza emoțiile și sentimentele, și de a pune în practică cunoștințele și abilitățile dobândite în urma atelierelor de lucru și celorlalte activități; astfel, tinerii au fost ajutați să identifice situațiile concrete pe care acum le-ar aborda altfel, să-și recunoască și să-și aprecieze reciproc progresele, să facă sugestii/recomandări cu privire la modul de realizare a activităților următoare.

 


Evaluarea finală a proiectului

 

Pe data de 27.02.2013 a avut loc întâlnirea de evaluare finală a proiectului, la care, în afară de tinerii implicați în proiect, au mai participat și câteva beneficiare ale centrului, îndrumătorul și membri ai echipei centrului.
Timp de trei ore, participanții și-au împărtășit impresiile acumulate pe parcursul derulării proiectului și s-au apreciat reciproc pentru schimbările pozitive (în special atitudinale și comportamentale). Câteva mame și-au exprimat regretul că din cauza vârstei (peste 30 de ani în cazul lor, și sub 15 ani în cazul copiilor lor) nu au putut fi implicate în atelierele de lucru, și au propus organizarea în viitor de astfel de ateliere de către personalul centrului.

Proiectul a fost promovat și în rândul studenților de la specializările socio-umane. Cinci studente de la specializarea de Asistență Socială din cadrul Universității ”Al. I. Cuza”, în urma discuțiilor pe care le-au avut cu tinerii implicați pe proiect, și-au manifestat intenția de a scrie un proiect, cu ajutorul personalului centrului, pentru a aplica la runda a 2-a de finanțare a programului Tineret în Acțiune; prin acest proiect, voluntarii își propun crearea unui asemenea grup de suport, realizarea de sesiuni de instruire cu privire la raporturile de muncă și legislația muncii care să faciliteze accesul tinerilor pe piața muncii și să-i capaciteze în apărarea drepturilor ca angajați, dar și implementarea unui program de acompaniere a tinerilor în accesarea pieței forței de muncă și crearea unui atelier de lucru manual, ca formă de ergoterapie, produsele realizate în cadrul acestui atelier urmând să fie valorificate sub forma unei expoziții cu vânzare, pentru asigurarea finanțării ulterioare a activităților beneficiarilor.

 

 

BROȘURĂ DISEMINARE REZULTATE

 

 

Pe data de 01 mai 2013, la runda a doua de aplicație a proiectelor prin Programul Tineret în Acțiune, grupul de studente de la specializarea de asistență socială din cadrul Universității ”Al. I. Cuza” a depus proiectul ”O nouă abordare, o nouă viață!”, în care se regăsesc o mare parte din nevoile și dorințele beneficiarilor, așa cum au fost exprimate în timpul evaluării proiectului ”Youth for Youth to a Better Society”, care s-a încheiat la începutul lunii martie 2013.
 

YOUTH FOR YOUTH TO A BETTER SOCIETY#1
FA o donatie

Unii dintre noi pot contribui cu experiență și înțelegere, unii dintre noi pot contribui cu timp și suflet, unii dintre noi pot contribui cu fonduri, dar fiecare dintre noi poate schimba ceva în bine.   În anul 2012 38 de familii monoparentale (38 de mame și 57 de copii) au beneficiat de cazare în Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii Aflați în Dificultate sau locuinţe protejate, consiliere psiho-socială, consiliere parentală, informare și îndrumare juridică,  consiliere vocațională și profesională, consiliere financiară, suport educațional și educație pentru sănătate   108 familii monoparentale au beneficiat de serviciile furnizate prin Centrul de Zi pentru Mamă şi Copil HECUBA, în cadrul căruia: 77 de copii au frecventat creșa sau grădinița 20 de mame au beneficiat de ajutor financiar lunar (sub formă de burse) prin sistemul de sponsorizare la distanță din Germania Peste 24 de mame singure aflate în situaţii de criză au fost sprijinite financiar sau material din fondul de urgenţă 85 de mame au beneficiat de consiliere socio-psihologică    

O Fundatie nu vine niciodata singura

finantatori

parteneri