Impreuna putem construi
un viitor mai bun!

Misiune si obiective

Fundația HECUBA are misiunea de a îmbunătăți situația socio-familială a familiilor monoparentale din medii defavorizate, din Municipiul Iași, de a susține incluziunea socială a familiilor și a tuturor membrilor ei, în spiritul respectării drepturilor familiei, femeii și copilului.

Serviciile oferite de echipa noastră de specialiști urmăresc să crească gradul de integrare socio-profesională și educațională a mamelor singure, să asigure condiții decente de trai pentru mame și copii.

REZULTATELE ACTIVITATII NOASTRE

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

 

REZULTATE

 • Cazare în cadrul Centrului Rezidenţial pentru Mame şi Copii Aflaţi în Dificultate pentru un număr total de 31 de familii monoparentale (31 mame şi 44 de copii); Cazare în locuinţele protejate ale Fundaţiei Hecuba pentru un număr de 8 mame şi 13 copii;
 • Număr total de beneficiari în sistem rezidențial în 2013: 96.
 • Beneficiari ai Serviciului de Zi pentru Mamă și Copil HECUBA: 246, din care 129 mame aflate în dificultate și 117 copii (13 copii au fost înscriși în sistemul școlar în luna septembrie 2013 – clasa 0 sau 1).
 • 80 de copii frecventează creșa și grădinița fundației, în cadrul Serviciului de Zi: 20 de copii la creșă, 28 de copii la grădiniță - grupa mică, și 32 de copii la grădiniță - grupa mare

Servicii oferite în cadrul Centrului Rezidențial pentru Mame și Copii Aflați în Dificultate și Serviciului de Zi pentru Mamă și Copil HECUBA:

1. Consilierea vocaţională a  mamelor pentru integrare/reintegrare profesională

 • 23 de mame singure, care nu aveau loc de muncă, s-au angajat;
 •  7 mame și-au găsit un loc de muncă mai bine plătit.

2. Consiliere psihologică pentru depăşirea traumelor, dezvoltarea personală a mamelor și îmbunătățirea relației parentale

 • 351 ședințe de consiliere psihologică, suport emoțional și de evaluare psihologică inițială;
 • 135 de ședințe de educație și consiliere parentală;
 • peste 35 de monitorizări ale familiilor monoparentale, după decazarea din centrul rezidențial.

 3. Consiliere și suport educațional pentru creșterea performanțelor academice și profesionale ale mamelor și copiilor

 • peste 150  de ședințe de consiliere și suport educațional și profesional;
 • 6 mame au urmat cursuri de formare profesională;
 • 5 mame își continuă studiile medii;
 • 3 mame își continuă studiile superioare.

4. Informare şi consiliere socială în vederea rezolvării problemelor juridice, obţinerii drepturilor sociale şi/sau accesării altor servicii/prestaţii sociale disponibile în comunitate

 • 45 de ședințe de consiliere, informare și îndrumare pentru rezolvarea diverselor probleme juridice și legale;
 • 6 mame care au început demersurile necesare soluționării problemelor juridice legate de divorţ, încredinţarea copiilor şi pensia alimentară;
 • 130 de şedinţe de informare şi consiliere socială; 22 mame au fost informate despre prestaţiile sociale de care pot beneficia;
 • 10 mame și-au obţinut drepturile sociale (alocaţia de susţinere a familiei).

 5. Consilierea şi sprijinirea mamelor pentru dezvoltarea abilităţilor de gestionare eficientă a veniturilor

 • 70 de ședințe de consiliere financiară - planificări a bugetului;
 • 25 de  conturi de economii deschise pentru perioada de post-rezidență.

6. Îngrijirea și supravegherea copiilor în afara programului școlar și preșcolar, cât timp mamele frecventează locul de muncă

 • Peste 1.650 de ore de îngrijire și supraveghere a copiilor din centrul rezidențial de către educatorii specializați (în medie 150 ore/lună);
 • 8 copii din clasele 0 - 4 au beneficiat, după terminarea cursurilor școlare, de o masă caldă și suport educațional pentru efectuarea temelor.


Buget alocat de Consiliul Local: 700.000 lei

-  Cheltuieli de personal: 350.000 lei

-  Cheltuieli cu bunuri și servicii (utilități, servicii de pază, materiale și servicii cu caracter funcțional): 350.000 lei