Impreuna putem construi
un viitor mai bun!

Misiune si obiective

Fundația HECUBA are misiunea de a îmbunătăți situația socio-familială a familiilor monoparentale din medii defavorizate, din Municipiul Iași, de a susține incluziunea socială a familiilor și a tuturor membrilor ei, în spiritul respectării drepturilor familiei, femeii și copilului.

Serviciile oferite de echipa noastră de specialiști urmăresc să crească gradul de integrare socio-profesională și educațională a mamelor singure, să asigure condiții decente de trai pentru mame și copii.

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE NOASTRE

 

Fundaţia HECUBA este o organizaţie neguvernamentală fără scop patrimonial, înfiinţată în anul 2004.

 

Fundația are misiunea de a îmbunătăţi situaţia socio-familială a familiilor monoparentale din medii defavorizate, din Municipiul Iaşi, de a susţine incluziunea socială a familiilor şi a tuturor membrilor ei, în spiritul respectării drepturilor familiei, femeii şi copilului.

Serviciile oferite de fundaţie vizează creşterea gradului de integrare socio-profesională şi educaţională a mamelor singure, şi asigurarea de condiţii decente de trai pentru mame şi copii.

 

 

 

OBIECTIVELE STRATEGICE

 

 • Dezvoltarea calităţii serviciilor sociale oferite în cadrul Fundaţiei Hecuba
 • Stabilirea de parteneriate şi relaţii de colaborare
 • Identificarea oportunităţilor de finanţare pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale oferite în cadrul Fundaţiei Hecuba

 

 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE stabilite în conformitate cu politicile organizaţiei şi planul strategic 2011 – 2015:

 

I. CENTRUL DE ZI PENTRU MAMĂ ȘI COPIL HECUBA


Îngrijirea adecvată a copiilor, cu respectarea standardelor minime de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare. Prin acest obiectiv se urmăreşte:

 • Îngrijirea şi supravegherea specializată a copiilor de vârstă preșcolară, realizată de personal calificat şi competent;
 • Stimularea copiilor pentru a atinge nivelul de dezvoltare corespunzător vârstei lor şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi igienă;
 • Asigurarea în mod adecvat a alimentaţiei şi programului zilnic de repaos necesare dezvoltării armonioase a copiilor.


Pregătirea şi asistarea copiilor pentru o bună integrare în învăţământul şcolar, prin:

 • Evaluarea permanentă de către personalul specializat a gradului de dezvoltare psiho-cognitivă a fiecărui copil;
 • Desfăşurarea de activităţi socio-educaţionale, conform curriculei aprobate de minister pentru învăţământul preşcolar, care să faciliteze dezvoltarea talentelor, abilităţilor generale şi de învăţare, atenţiei distributive, capacităţii de concentrare a atenţiei, memoriei, abilităţilor de relaţionare, comunicare şi socializare, precum şi însuşirea regulilor şi normelor sociale de comportare.

 

 

II. CENTRUL REZIDENȚIAL PENTRU MAME ȘI COPII AFLAȚI ÎN DIFICULTATE

 

Obiectivele specifice de intervenție în cadrul centrului sunt stabilite diferențiat, în funcție de situația de dificultate a fiecărui beneficiar:


Pentru familie

 • Să se prevină destrămarea familiei
 • Să se îmbunătăţească şi să se dezvolte relaţia mamă-copil
 • Să se formeze deprinderi de viaţă familială organizată
 • Să se mobilizeze resursele personale pentru o viaţă independentă de prestaţii şi de servicii sociale


Pentru mame

 •   Să-și construiască un plan de viitor vizând inserţia socio-profesională
 •   Să dobândească deprinderi de relaţionare socială adecvată
 •   Să dobândească independenţa financiară
 •   Să dobândească deprinderi de ajutor reciproc cu femei aflate în situaţii similare
 •   Să-și formeze și să-și dezvolte abilităţi gospodăreşti


Pentru copii

 • Să se prevină/combată abandonul şcolar
 • Să se remită tulburările afectiv - emoţionale şi de comportament
 • Să-și formeze deprinderi de comportament pro-social
 • Să-și formeze abilităţi şi deprinderi corespunzătoare vârstei

 

 

FA o donatie

Unii dintre noi pot contribui cu experiență și înțelegere, unii dintre noi pot contribui cu timp și suflet, unii dintre noi pot contribui cu fonduri, dar fiecare dintre noi poate schimba ceva în bine.   În anul 2012 38 de familii monoparentale (38 de mame și 57 de copii) au beneficiat de cazare în Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii Aflați în Dificultate sau locuinţe protejate, consiliere psiho-socială, consiliere parentală, informare și îndrumare juridică,  consiliere vocațională și profesională, consiliere financiară, suport educațional și educație pentru sănătate   108 familii monoparentale au beneficiat de serviciile furnizate prin Centrul de Zi pentru Mamă şi Copil HECUBA, în cadrul căruia: 77 de copii au frecventat creșa sau grădinița 20 de mame au beneficiat de ajutor financiar lunar (sub formă de burse) prin sistemul de sponsorizare la distanță din Germania Peste 24 de mame singure aflate în situaţii de criză au fost sprijinite financiar sau material din fondul de urgenţă 85 de mame au beneficiat de consiliere socio-psihologică    

O Fundatie nu vine niciodata singura

finantatori

parteneri